Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Stowarzyszenie ,,TĘCZA'' Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ,,Tęcza’’ w Warce

laureatem konkursu -

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017

 

     Na zaproszenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w dniu 6 czerwca 2017 roku do Centrum Handlowego Blue City przy ulicy Aleje Jerozolimskie 179 w Warszawie,udała się w  charakterze laureata konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017”

delegacja Zarządu Stowarzyszenia ,,Tęcza’’ na czele z Panią Prezes Jolantą Bartczak wraz z reprezentacją Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie w osobach:

  1. Lucyna Pietras – Kierownik WTZ
  2. Kinga Domańska – Instruktor terapii zajęciowej
  3. Zbigniew Konopnicki – Opiekun
  4. Beata Potrzebowska - Uczestnik

      Spotkanie wszystkich laureatów konkursu miało uroczysty charakter i jego finałem było rozdanie wszystkim zwycięzcom oprócz dyplomów, sadzonek platana - żywego symbolu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

    Wcześniej jednak odbyła się konferencja ,,III Mazowieckie Spotkanie z Ekonomią Społeczną’’, której uczestnikami byli przedstawiciele:

  • instytucji pomocy i integracji społecznej,
  •  organizacji pozarządowych zajmujacych sie pomocą i zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy dla osób objętych wsparciem społecznym,
  • wolontariatu,
  • samorządu terytorialnego,
  • podmiotów ekonomii społecznej.

     Konferencja miała charakter dynamiczny, oprócz wniosków dotyczących rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu - uczestnicy konferencji mogli dzielić się swoim doświadczeniem oraz planami rozwoju swoich organizacji na dalsze lata.

      Równolegle do konferencji – odbywały się targi na których 25 wystawców mogło zaprezentować charakter prowadzonej przez   siebie działalności i przy okazji sprzedać wyroby.

Stoiska prezentowały   wyroby kulinarne, rękodzielnicze   oraz   usługi z zakresu terapii, rehabilitacji i rekreacji.

Aktualności Stowarzyszenia Tęcza

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin