Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Obchody 10 - lecia WTZ i Stowarzyszenia „Tęcza” w Warce

,, Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny''.

ks. J. Twardowski

,, Apel Niepełnosprawnych ''

10 - lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej
i Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce

Dzień   23 listopada 2016 roku przejdzie do historii Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”. Był to dzień wielkiego święta, a zarazem   dzień podsumowania dotychczasowej 10 – letniej działalności,   dla której dobro, szczęście, rozwój osobisty i społeczny osób niepełnosprawnych   stał się celem nadrzędnym, konsekwentnie realizowanym w ciągu minionych lat.

            Święto rozpoczęło się mszą dziękczynną w kościele Świętego Mikołaja w   Warce. Uczestniczący we mszy modlili się za wszystkich ze społeczności obejmując modlitwą także tych, którzy odeszli do wieczności. Wyjątkowy charakter mszy podkreślały słowa psalmu: „dzieła twe wielkie i godne podziwu '' nawiązując do zaangażowania
i ofiarności wszystkich tych, którzy przyczyniają się do tego , że Warsztaty Terapii Zajęciowej są dla osób niepełnosprawnych  drugim domem.

            Kolejnym punktem święta było spotkanie w Centrum Hotelarsko- Gastronomicznym u Państwa Kurowskich. Spotkanie prowadzone przez Prezes Jolantę Bartczak i Wice Prezes Martę Wasilewską- rozpoczęło się od przypomnienia historii powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej, które stały się efektem   inicjatywy społecznej Stowarzyszenia ,, Tęcza''.

            Następnie złożono podziękowania   przedstawicielom wszystkich instytucji i firm, darczyńcom, sponsorom, przyjaciołom, wszystkim tym, którzy na przestrzeni 10 lat współpracowali z placówką   przyczyniając się do jej sukcesu.

Szczególnie piękne słowa podziękowania Poseł Mirosław Maliszewski skierował   do wszystkich pracowników Warsztatu, którzy prowadząc na co dzień terapię i rehabilitację realizują szlachetną ideę służby społecznej. Po części oficjalnej głos zabrały osoby niepełnosprawne uczęszczające na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warce.

            Swój przekaz zawarli w formie słowno -muzycznej. Apel niepełnosprawnych wzruszał, skłaniał do refleksji, a zarazem pokazywał z perspektywy osób niepełnosprawnych jak wielką wartością społeczną są Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Gest przekazania sobie znaku pokoju skłaniał do wspomnienia   zarówno zbliżającego się Święta Osób Niepełnosprawnych   jak i   świąt Bożego Narodzenia. Wspólna zabawa taneczna rozpoczęta polonezem podkreślała naszą jedność i poczucie bycia jedną wielką rodziną.

                 Nawiązują do słów apelu niepełnosprawnych pragniemy wyrazić   przekaz aktualny i żywy, bo wypowiedziany przez osoby niepełnosprawne:

,,Nie bójcie się podać nam swojej ręki

bo my pragniemy waszej pomocy

i chcemy z wami pokonywać nasze lęki.''

W imieniu Stowarzyszenia i Warsztatu dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, szczególnie tym, którzy w części oficjalnej swoimi słowami wywołali łzy wzruszenia. Specjalne podziękowania kierujemy również do osób niepełnosprawnych wraz opiekunami
ze Szkół Specjalnych w Nowej Wsi i Jurek, Warsztatów z Grójca i Kozienic
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Łychowskiej – dziękujemy Wam
za wspaniałą zabawę i integracje z naszymi jubilatami. Dziękujemy Państwu Kurowskim z Centrum Gastronomiczno Hotelarskiego, którzy jak zawsze ugościli nas w swoich progach oraz Panu Mirosławowi Matulce za oprawę muzyczną naszego święta.

Aktualności Stowarzyszenia Tęcza

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin