Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

WYJĄTKOWE WARSZTATY CZYLI INTEGRACJA PRZEZ ZABAWĘ

Dnia 12 stycznia 2012 roku uczestnicy Warsztatów  Terapii  Zajęciowej wraz  z kadrą  zostali  zaproszeni  na  Warsztaty  z Pedagogiki  Zabawy. Warsztaty  odbyły  się w  sali  gimnastycznej Gimnazjum,  a osobami  prowadzącymi zajęcia pod  okiem pani  Doroty Macioszek oraz Barbary Marchockiej, były- kilkunastoletnie gimnazjalistki-wolontariuszki  ze  Szkolnego Koła  Wolontariatu  działającego  przy Publicznym  Gimnazjum  nr 1 w  Warce.


Zajęcia  odbyły  się według przygotowanego  wcześniej  scenariusza i obejmowały zabawy ruchowe rozwijające ogólną  koordynację i  sprawność ruchową, a także zabawy  rozwijające wyobraźnię, pamięć, kojarzenie, myślenie konkretno- obrazowe, umiejętność wspólnej  zabawy i współdziałania .
Zabawy  te  poprzez swoją  otwartą formę  dawały wszystkim możliwość do pokazania swoich  mocnych  stron, wyrażenia własnych emocji, śmiechu, wzajemnej pomocy  podczas  zabawy oraz lepszego poznania się. Dla  osób  niepełnosprawnych były  bezpieczną  bo  poprzez  zabawę- formą wyrażenia własnego ,,ja”.
Dla  osób sprawnych ; zwłaszcza dla młodzieży  z  Gimnazjum   były okazją lepszego poznania młodzieży niepełnosprawnej ; jej potrzeb i sposobu komunikowania  się  z nią, były wreszcie  -cennym  doświadczeniem, które będzie pomocne w dalszej  działalności  i  pomoże  organizować tego  typu  warsztaty w przyszłości. Warsztaty były  też okazją  do  przełamania bariery  w kontaktach  z osobami  niepełnosprawnymi, były lekcją pokory,  cierpliwości, miłości i  akceptacji…..Okazały  się najlepszą lekcją  wychowawczą , lekcją wspaniale przeżytą, bo przeżytą w kontakcie w  kontakcie z drugim  człowiekiem ;człowiekiem  potrzebującym  do  szczęścia  dobrego słowa, uśmiechu, wspólnie spędzonego  czasu….
Podsumowaniem  Warsztatów był wspólny poczęstunek  połączony  z wymianą  doświadczeń. Uczestnicy  WTZ podziękowali  wolontariuszkom za  wspólną  zabawę i spędzony  czas ,opowiedzieli w  sposób  szczery  i  bezpretensjonalny o  swoich  odczuciach   i  wrażeniach, wreszcie  wyrazili  chęć ponownego  spotkania przy  okazji  następnych  Warsztatów. Uczestnicy WTZ wrócili bogatsi  w  nowe  doświadczenia, a Dyplomy uczestnictwa w tych  warsztatach , które  otrzymali będą  im  przypominać  o tym dniu…………
Na koniec warto  dodać , iż  Warsztaty z Pedagogiki  Zabawy odbyły  się w  ramach Projektu ,, Wolontariat  na Tak” dofinansowanego  z  programu ,, Działaj Lokalnie  VII” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Rozwoju  Wolności ,realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  w  Polsce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
Oby  w  przyszłości  było  coraz  więcej  takich  wspólnych  warsztatów……….

 

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin