Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

JUBILEUSZ WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WARCE

15 grudnia 2011 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Warce obchodzić będą pięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji chcemy pokrótce przybliżyć historię naszej placówki.

20 maja 2005 r. powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”. Jego założycielami byli rodzice osób niepełnosprawnych oraz ówcześni członkowie Rady Miejskiej w Warce i radni Powiatu Grójeckiego. Głównym celem Stowarzyszenia była aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz ich integracja z lokalną społecznością, a także utworzenie placówki terapeutycznej. Po wielu staraniach w grudniu 2006 roku utworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej, działały one początkowo w lokalu przy ulicy Gośniewskiej, gościnnie zajmowaliśmy lokal w budynku firmy Prima.

Od 12 kwietnia 2007 siedziba WTZ mieści się przy ulicy Grójeckiej 11. Uczestnikami Warsztatów jest dwadzieścia osób, pochodzących z gminy Warka, Jasieniec i Chynów. Pod opieką terapeutów, kierownika, psychologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego i rehabilitanta realizują Indywidualny Program Rehabilitacji w czterech pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni komputerowej, pracowni twórczego rozwoju, pracowni plastycznej. Zdobywają i rozwijają umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania oraz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy. Uczą się rzeczy prostych (np. jak przygotować prosty posiłek) oraz tych bardziej skomplikowanych (obsługa komputera, pisanie ikon, malowanie na szkle). Uczestniczą w wycieczkach do różnych zakątków Polski, w rajdach, zawodach sportowych, piknikach w Warce i poza nią.
W swoich murach gościli osoby związane ze światem polityki, sztuki oraz przedstawicieli różnych zawodów. Uczestnicy WTZ celebrują święta, obchodzą własne uroczystości, wyjeżdżają do kina i do teatru, zwiedzają miejsca ważne pod względem historycznym, kulturalnym i sakralnym. Organizują kiermasze, podczas których sprzedawane są ich prace. Warsztaty są dla nich szansą na rozwój, samodoskonalenie, odkrywanie i realizację życiowych pasji, pogłębianie przyjaźni, tworzenie właściwych relacji społecznych.

Ważnym celem Warsztatów jest integracja osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością. Od początku istnienia WTZ realizują ten cel poprzez udział w projektach grantowych Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Trzykrotnie zostały nagrodzone za projekty „Smakuj z nami’, „Namaluj mi świat” i „Trenuj z nami”. Uczestnicy WTZ byli gośćmi m.in. Urzędu Gminy w Warce, Szkoły Podstawowej, Restauracji „Rogalka”, piekarni „Kazana”, zwiedzili Muzeum na Winiarach i Dworek na Długiej, brali udział w festynie „Vivat Pułaski”, byli też w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Mieszkańcy Warki i okolic przyzwyczaili się, że w ciągu pięciu lat osoby niepełnosprawne, dotąd skupione wokół własnych rodzin, zaczęły być widoczne w sklepie, na ulicy, na spacerze czy na poczcie, w miejscach zarezerwowanych dotąd dla osób sprawnych.

15 grudnia w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce spotkają się współzałożyciele Stowarzyszenia „Tęcza”, byli oraz obecni pracownicy WTZ, uczestnicy Warsztatów a także zaproszeni Goście. Będziemy chcieli wspólnie uczcić 5 lat obecności Warsztatów wśród społeczności Warki. Będziemy chcieli imiennie podziękować naszym sojusznikom, sponsorom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania Warsztatów oraz tym, którzy codziennie wspierają naszą działalność.

 

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin