Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

INICJATYWA STOWARZYSZENIA

towarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA” w Warce prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej od sześciu lat. Uczestnikami są osoby o różnym stopniu niepełnosprawności.

Spośród 20 uczestników, 7 z nich to osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dowożeni są codziennie z miejscowości odległych od Warki o kilkanaście kilometrów.

Samochód który posiadamy jest bardzo wyeksploatowany i nie posiada w swoim wyposażeniu platformy do podnoszenia wózków.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wyraziło zgodę na wykorzystanie nazwy i logo organizacji do prowadzonej przez Nasze Stowarzyszenie akcji przekazania

1% podatku na zakup samochodu z platformą.

Prosimy o przekazanie NAM 1% na numer

KRS 0000160318   z  dopiskiem    TĘCZA

Każda wpłata jest niezwykle cenna ponieważ pozwoli Nam zakupić samochód z platformą      oraz ułatwi Naszym Podopiecznym dotarcie na zajęcia.

Bardzo dziękujemy za okazane serce.

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin