Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Warka-sprawozdanie z muzeum

,,Warka – miasto dotknięte historią’’.

Poznawanie historii Warki przez społeczność WTZ realizacją projektu

,, Dzielimy się swoimi pasjami razem z dziećmi i seniorami! ’’

 

                                   ,,Historia stanowi jedną wielką anegdotę.’’

                                                                                                                                     Novalis

 

  

Poznawanie historii Warki, krzewienie lokalnego patriotyzmu,wzbudzanie zainteresowań topografią i historią rodzinnej miejscowości-,,perełki Mazowsza’’, a także integracja osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością i korzystanie przez osoby niepełnosprawne z dóbr kulturowych i materialnych miasta.

Powyższe cele, jedne z wielu przyświecających projektowi

,, Dzielimy się swoimi pasjami razem z dziećmi i seniorami! ’’ miała okazję aktywnie   realizować   społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, w dniu 15 września b. r. podczas prezentacji pod hasłem   ,,Warka- miasto dotknięte historią''.

Poszczególne wystawy muzealne w barwny sposób przedstawiała zwiedzającym pani przewodnik.

        Najpierw wystawy były poświęcone Kazimierzowi Pułaskiemu, jego krótkiemu życiu w Polsce i bohaterskiej śmierci w walce o wolność Stanów Zjednoczonych pod Savannah w 1779 roku. Następne były poświęcone znanym Polakom : pisarzowi- Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi, aktorce- Helenie Modrzejewskiej, kompozytorowi- Ignacemu Paderewskiemu, bohaterowi Polski i   Stanów Zjednoczonych- Tadeuszowi Kościuszce.

         Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa poświęcona historii Warki. Wystawa ta pozwalała prześledzić jak zmieniało się miasto na przestrzeni wieków. Jedna sala przedstawiała Warkę w czasach pokoju, druga w czasach wojny. Punktem odniesienia byli na wystawie znani bohaterowie wareccy, którzy mieli powiązania historyczne z wydarzeniami, ulicami i dziejami miasta i państwa. Klamrą zamykającą wystawę poświęconą Warce- była wystawa w piwnicach muzeum, w której znalazły się wykopaliska z Warki datowane na okres starożytności.      Interesującymi ciekawostkami były m. in..: fakty, że Warka jest miastem starszym od Warszawy   oraz to, że częstym gościem pałacu Pułaskich, w którym obecnie mieści się muzeum był książe Józef Poniatowski.

                   Dzień zwiedzania wystawy w muzeum był też okazją do realizacji kolejnego celu projektu - rozbudzania pasji sportowych, rekreacji na świeżym powietrzu oraz   promocji zdrowego trybu życia poprzez nordic walking. Start marszu wyznaczył budynek Warsztatów przy ulicy Grójeckiej zaś metę- budynek Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Tego dnia społeczność Warsztatów Terapii Zajęciowej realizując cele projektu doświadczyła wielu niezapomnianych wrażeń pokrzepiając zarówno zdrowie ciała jak i duszy.

        

 

Projekt "Dzielmy się swoimi pasjami razem z dziećmi i seniorami" dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie W.A.R.K.A" oraz ze środków Gminy Warka i Lokalnych Partnerów.

 

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin