Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Zakończenie projektu grantowego

,, Ciesz się małymi rzeczami, bo może któregoś dnia obejrzysz się za siebie i zdasz sobie sprawę, że były to rzeczy wielkie.''

Robert Brault

Zakończenie projektu grantowego

,,Dzielmy się swoimi pasjami ! Razem z Dziećmi i Seniorami ! ''

Dnia 21 grudnia 2016 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej spotkali się wszyscy uczestnicy projektu ,, Dzielmy się swoimi pasjami! Razem z Dziećmi i Seniorami! '' - Osoby niepełnosprawne i kadra WTZ, seniorzy z Uniwersytetu III Wieku i Klubu Seniora oraz dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej.

       W czasie spotkania doszło do wspólnego podsumowania działań projektu. Uczestnicy projektu krok po kroku przypominali sobie kolejne działania projektu. Wywiązała się rozmowa na temat idei projektu, jaką jest integracja; czy jej szczytny cel udało się zrealizować i czym w ogóle jest integracja. Dyskusja na temat realizacji idei integracji miała przede wszystkim aspekt wychowawczy. Miała na celu uświadomić najmłodszym uczestnikom projektu, że w ich rodzinnym mieście są osoby niepełnosprawne i że mogą z nimi uczestniczyć w różnych działaniach np. wzawodach sportowych, warsztatach kulinarnych, plastycznych, rękodzielniczych …...

         Projekt umożliwił seniorom i dzieciom poznanie osób niepełnosprawnych i zapoczątkował współpracę, która będzie kontynuowana poprzez wspólne przedsięwzięcia społeczne w przyszłości.

         Seniorom i dzieciom zostały złożone podziękowania i upominki w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, ,,Tęcza’’ oraz głównego realizatora projektu - kadry i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

 

Projekt "Dzielmy się swoimi pasjami razem z dziećmi i seniorami" dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie W.A.R.K.A" oraz ze środków Gminy Warka i Lokalnych Partnerów.

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin