Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Spotkanie integracyjne z dziećmi

Spotkanie integracyjne

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Warce

 

Dnia 1 marca b.r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Warce odbyło się Spotkanie Integracyjne   uczestników Warsztatu z dziećmi III klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce, które były pod opieką Pani Kariny Bartkowskiej oraz Pani Krystyny Gawryjołek.

    Uczestnicy Warsztatu   w   ramach   spotkania przedstawili krótki program słowno-muzyczny. Celem spotkania -oprócz integracji dzieci i osób niepełnosprawnych było – przekazanie dzieciom   wartości wychowawczych takich jak : poszanowanie praw zwierząt i stosowanie zasad zdrowego odżywiania w życiu codziennym.Uczestnicy w przebraniach   zwierząt w trakcie inscenizacji mogli poczuć się prawdziwymi aktorami . Skupienie dzieci i  gromkie oklaski po obejrzeniu programu – były najpiękniejszymi   wyrazami okazania podziwu dla osób niepełnosprawnych.

    Po obejrzeniu programu dzieci wzięły udział w konkursie przeprowadzonym przez uczestnika WTZ –Krzysztofa Lewickiego. Prawidłowe odpowiedzi w konkursie zostały nagrodzone upominkami – obrazami (puzzlami).Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki wraz z przyczepioną   do nich złotą myślą, aby podzielić się nią w domach z najbliższymi.

    Zarówno dzieci jak i panie nauczycielki otrzymały Podziękowania za propagowanie idei integracji poprzez konkretne działania społeczne.

    Na koniec dzieci wraz   z paniami zwiedziły Warsztat Terapii Zajęciowej zapoznając się z charakterem pracy i terapii w poszczególnych pracowniach. Wszyscy uczestnicy SpotkaniaIntegracyjnego jednogłośnie zadeklarowali kontynuację wspólnych spotkań.

                    

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin