Informujemy, że jesteśmy OPP o numerze KRS: 0000241358.

Prosimy przekaż nam swój 1% podatku.

Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami"

    Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” realizują, zawartą w dniu 15.10.2020 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

     Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” w Warce.


    Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zgodnie z Umową Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał na ten cel środki finansowe w wysokości 5292.00 zł. Otrzymane pieniądze przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki), środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania (dozowniki bezdotykowe do mydła i płynu dezynfekcyjnego).


   Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Warce bardzo dziękują za udzielone wsparcie. Przyczyni się ono do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w związku z zagrożeniem COVID-19.

Aktualności Warsztatów terapii zajęciowej

Powered byx mod LCA

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "TĘCZA"
05-660 Warka, ul. Grójecka 11
tel. +48 885 886 140
e-mail: biuro@tecza-warka.pl
www.tecza-warka.pl

REGON: 140350830, NIP: 7971944457
Konto: Bank BGŻ /o Warka nr: 43 2030 0045 1110 0000 0218 0570

facebook_page_plugin